Category: Đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao có trình độ đại học, sau đại học là chức năng chính của Trường Đại học TDTT TP.HCM.   THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM QUA 38 NĂM (1976 – 2014)   TT HỆ ĐÀO TẠO SỐ LƯỢNG KHÓA HỌC TỐT NGHIỆP ĐANG HỌC…